نیمروز : یک تن پولیس در دلارام به مجاهدین پیوست

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی دلارام، یک تن پولیس ( اسدالله ولد عبدالقیوم باشندۀ قریه شیوان ولسوالی گلستان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. ۲۰۲۰/۱۱/۱۷

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی دلارام، یک تن پولیس ( اسدالله ولد عبدالقیوم باشندۀ قریه شیوان ولسوالی گلستان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.
۲۰۲۰/۱۱/۱۷