نیمروز : یک تن عسکر در دلارام به مجاهدین پیوست

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی دلارام، یک تن عسکر ( عبدالمنان ولد سخیداد ) باشندۀ ولسوالی مرغاب ولایت غور، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . 2021/7/15

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی دلارام، یک تن عسکر ( عبدالمنان ولد سخیداد ) باشندۀ ولسوالی مرغاب ولایت غور، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

2021/7/15