نیمروز : یک تن ضابط در خاشرود به مجاهدین پیوست

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که در نتیجۀ تلاش های کمیسیون دعوت و ارشاد، یک ضابط ( بسم الله ولد عبدالله ) باشندۀ دیوالک ولسوالی خاشرود که بمدت ۱۰ سال برای دشمن خدمت کرده بود، از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته است. نامبرده تعهد کرده است که در تحت هیچ شرایط […]

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که در نتیجۀ تلاش های کمیسیون دعوت و ارشاد، یک ضابط ( بسم الله ولد عبدالله ) باشندۀ دیوالک ولسوالی خاشرود که بمدت ۱۰ سال برای دشمن خدمت کرده بود، از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته است.

نامبرده تعهد کرده است که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهد گشت.
۲۰۲۰/۱۱/۱۴