نیمروز : یک تن اکمالاتی دشمن در دارام به مجاهدین پیوست

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که یک تن اکمالات کنندۀ نیروهای دشمن به نام ” حاجی سیدقیام الدین ولد سیدگلاب ” باشندۀ کوتلک ولسوالی دلارام، پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است . نامبرده تعهد کرده است که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهد گشت. ۲۰۲۰/۱۱/۱۸

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که یک تن اکمالات کنندۀ نیروهای دشمن به نام ” حاجی سیدقیام الدین ولد سیدگلاب ” باشندۀ کوتلک ولسوالی دلارام، پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است .

نامبرده تعهد کرده است که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهد گشت.
۲۰۲۰/۱۱/۱۸