نیمروز : یک تن از اجیران در دلارام کشته شد

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۸ صبح ، در منطقۀ لخشکان ولسوالی دلارام ، عساکر اجیر در صدد خنثی کردن یک ماین مجاهدین بودند که ماین مذکور بر آنان انفجار داده شد . در این انفجار یک تن از اجیران جابجا بهلاکت رسید . ۲۰۱۶/۳/۲۸  

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۸ صبح ، در منطقۀ لخشکان ولسوالی دلارام ، عساکر اجیر در صدد خنثی کردن یک ماین مجاهدین بودند که ماین مذکور بر آنان انفجار داده شد .

در این انفجار یک تن از اجیران جابجا بهلاکت رسید .

۲۰۱۶/۳/۲۸