نیمروز : گردهمایی با شکوهی در خاشرود دایر گردید

از ولایت نیمروز اطلاع رسیده است که با تلاش کمیسیون دعوت و ارشاد و علمای مجالس فقهی، در مربوطات ولسوالی خاشرود، گردهمایی با شکوهی دایر گردیده است. در این گردهمایی، علاوه بر بیان اصلاحی رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد، طرزالعمل کمیسیون نیز برای اشتراک کنندگان تشریح گردید و علمای کرام، نسبت به مسئولیت خطیر شان […]

از ولایت نیمروز اطلاع رسیده است که با تلاش کمیسیون دعوت و ارشاد و علمای مجالس فقهی، در مربوطات ولسوالی خاشرود، گردهمایی با شکوهی دایر گردیده است.

در این گردهمایی، علاوه بر بیان اصلاحی رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد، طرزالعمل کمیسیون نیز برای اشتراک کنندگان تشریح گردید و علمای کرام، نسبت به مسئولیت خطیر شان توجه داده شدند.

علمای کرام نیز از این گردهمایی استقبال نموده و نسبت به همکاری همه جانبه و ادای وظیفه ایمانی خود، وعده سپردند.

۲۰۲۱/۶/۲۹