نیمروز : پیام تبریکی عالیقدرامیرالمؤمنین در سطح وسیعی توزیع گردیده است

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که پیام تبریکی عالیقدرامیرالمؤمنین شیخ التفسیروالحدیث مولوی هبه الله آخندزاده – حفظه الله تعالی – بمناسبت عیدسعیدقربان، در سطح گستردۀ ای چاپ و توزیع گردیده است . متن پیام در بازارها، مساجدقریه ها و عیدگاه ها میان مردم توزیع گردید و همچنین برای نمازگزاران به خوانش گرفته شد. ۲۰۲۱/۷/۲۰

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که پیام تبریکی عالیقدرامیرالمؤمنین شیخ التفسیروالحدیث مولوی هبه الله آخندزاده – حفظه الله تعالی – بمناسبت عیدسعیدقربان، در سطح گستردۀ ای چاپ و توزیع گردیده است .

متن پیام در بازارها، مساجدقریه ها و عیدگاه ها میان مردم توزیع گردید و همچنین برای نمازگزاران به خوانش گرفته شد.

۲۰۲۱/۷/۲۰