نیمروز : پیام تبریکی حضرت امیرالمؤمنین به تعدادی چاپ و آماده توزیع گردید

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که پیام عالیقدرامیرالمؤمنین شیخ هبه الله آخندزاده حفظه الله تعالی به مناسبت عیدسعیدقربان، در مناطق مختلف ولایت نیمروز به تعداد زیادی چاپ گردیده و آماده توزیع شده است. پیام ایشان در بازارها، تجمعات مردم، عیدگاه ها و مساجد توزیع و برای مردم قرائت خواهد شد ان شاء الله ۲۰۲۱/۷/۱۸

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که پیام عالیقدرامیرالمؤمنین شیخ هبه الله آخندزاده حفظه الله تعالی به مناسبت عیدسعیدقربان، در مناطق مختلف ولایت نیمروز به تعداد زیادی چاپ گردیده و آماده توزیع شده است.

پیام ایشان در بازارها، تجمعات مردم، عیدگاه ها و مساجد توزیع و برای مردم قرائت خواهد شد ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۱۸