نیمروز : ولسوالی چخانسور برای بار دوم فتح گردید

از ولایت نیمروز اطلاع رسیده است که ولسوالی چخانسور برای بار دوم فتح گردیده است. خبرمی افزاید که دیشب تعمیر مرکز ولسوالی، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات این ولسوالی در طی عملیات تصفیوی مجاهدین کاملا فتح گردیده و به کنترل مجاهدین در آمده است . نیروهای دشمن پس از متحمل شدن تلفات از ساحه […]

از ولایت نیمروز اطلاع رسیده است که ولسوالی چخانسور برای بار دوم فتح گردیده است.

خبرمی افزاید که دیشب تعمیر مرکز ولسوالی، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات این ولسوالی در طی عملیات تصفیوی مجاهدین کاملا فتح گردیده و به کنترل مجاهدین در آمده است .

نیروهای دشمن پس از متحمل شدن تلفات از ساحه پا بفرار گذاشته اند و چند عراده موتر زرهی  و مقداری سلاح و تجهیزات از آنان به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۱۷