نیمروز : ولسوالی چخانسور با تمام ملحقاتش به دست مجاهدین افتاد

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که دیشب با نصرت و یاری الله متعال، مرکز ولسوالی چخانسور، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات این ولسوالی بطور کامل به دست مجاهدین افتاده است. از نیروهای دشمن مقداری سلاح، مهمات و عراده جات نظامی به دست مجاهدین افتاده است. جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله […]

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که دیشب با نصرت و یاری الله متعال، مرکز ولسوالی چخانسور، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات این ولسوالی بطور کامل به دست مجاهدین افتاده است.

از نیروهای دشمن مقداری سلاح، مهمات و عراده جات نظامی به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۹