نیمروز : نیروهای وحشی دشمن ۲۵ دکان را در خاشرود حریق کرده وزیان سنگین مالی به مردم وارد کردند

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۲ بجه، نیروهای وحشی دشمن بر بازار غورغوری مرکز ولسوالی خاشرود توسط هاوان ها و راکت ها حمله کرده اند. در این حملۀ دشمن قریب به ۲۵ دکان مردم حریق گردیده و زیان سنگین مالی به مردم وارد شده است . ۲۰۲۱/۶/۱۰

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۲ بجه، نیروهای وحشی دشمن بر بازار غورغوری مرکز ولسوالی خاشرود توسط هاوان ها و راکت ها حمله کرده اند.

در این حملۀ دشمن قریب به ۲۵ دکان مردم حریق گردیده و زیان سنگین مالی به مردم وارد شده است .

۲۰۲۱/۶/۱۰