نیمروز : مجاهدین نفوذی در چخانسور، یک موتر زرهی و سلاح و تجهیزات به مجاهدین رساندند

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر، در منطقۀ خادو از مربوطات ولسوالی چخانسور، دو تن مجاهد نفوذی از پوستۀ دشمن یک عراده موتر زرهی، یک پایه سلاح دهشکه، یک میل پیکا، یک قبضه راکت، دو میل کلاشنکوف، یک پایه دوربین شب، دو پایه هاوان چریکی و مقداری […]

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر، در منطقۀ خادو از مربوطات ولسوالی چخانسور، دو تن مجاهد نفوذی از پوستۀ دشمن یک عراده موتر زرهی، یک پایه سلاح دهشکه، یک میل پیکا، یک قبضه راکت، دو میل کلاشنکوف، یک پایه دوربین شب، دو پایه هاوان چریکی و مقداری مهمات به مجاهدین رسانده اند.

۲۰۲۱/۷/۲