نیمروز : دو تن عسکر در دلارام به مجاهدین پیوستند

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی دلارام، دو تن عسکر ( سمیع الله ولد احمددین باشندۀ ولسوالی چپه درۀ کنر و حکمت الله ولد شینگل باشندۀ ولسوالی شیگر ولایت کنر) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. 2021/7/14

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی دلارام، دو تن عسکر ( سمیع الله ولد احمددین باشندۀ ولسوالی چپه درۀ کنر و حکمت الله ولد شینگل باشندۀ ولسوالی شیگر ولایت کنر) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

2021/7/14