نیمروز : دو تن از اجیران در خاشرود کشته و زخمی شدند

از ولایت نیمروز اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر، در منطقۀ رزی ولسوالی خاشرود ، دو عسکر پوستۀ غوندی هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفتند. در این عملیات یک عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسید و یک تن دیگر بشدت زخمی شد . ۲۰۱۶/۵/۱

از ولایت نیمروز اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر، در منطقۀ رزی ولسوالی خاشرود ، دو عسکر پوستۀ غوندی هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفتند.

در این عملیات یک عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسید و یک تن دیگر بشدت زخمی شد .

۲۰۱۶/۵/۱