نیمروز : در طی حمله بر قرارگاه و پوسته های امنیتی به دشمن تلفات وارد گردید

از ولایت نیمروز اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۵ بامداد،در منطقۀ سوی موتران ولسوالی دلارام، یک قرارگاه و ۲ پوستۀ امنیتی عساکر اردوی اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در ای عملیات که با سلاح های سبک و سنگین بمدت یک ساعت دوام داشت، یک تن قومندان […]

از ولایت نیمروز اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۵ بامداد،در منطقۀ سوی موتران ولسوالی دلارام، یک قرارگاه و ۲ پوستۀ امنیتی عساکر اردوی اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در ای عملیات که با سلاح های سبک و سنگین بمدت یک ساعت دوام داشت، یک تن قومندان و ۳ عسکر اجیر که از قرارگاه خارج شده بودند، جابجا کشته شدند که اجساد شان نیز در ساحه افتاده بود و برج های قرارگاه و دیوار های آن بطور کامل تخریب گردید و تلفات سنگینی به دشمن وارد شده است که البته از جزئیات دقیق آن اطلاعی دردست نیست .

در این درگیری ۳ تن از مجاهدین نیز مجروح شده اند و یک تن دیگر بمقام شهادت نایل گردیده است .  تقبله الله تعالی

۲۰۱۶/۸/۲۷