نیمروز : دراثر انفجار تاکتیکی در دلارام به دشمن تلفات وارد شده است

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر ساعت یک بجه، در بازار ولسوالی دلارام، یک پوستۀ دشمن اجیر هدف انفجار تاکتیکی قرار گرفته است . در این انفجار نیمی از تعمیر پوسته تخریب گردیده است و به اجیران تلفات سنگین وارد شده است. 2021/5/7

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر ساعت یک بجه، در بازار ولسوالی دلارام، یک پوستۀ دشمن اجیر هدف انفجار تاکتیکی قرار گرفته است .

در این انفجار نیمی از تعمیر پوسته تخریب گردیده است و به اجیران تلفات سنگین وارد شده است.

2021/5/7