نیمروز : تفصیل عساکر  دستگیر شده و سلاح و مهمات به دست آمده درلیواء دلارام

دیشب حوالی ساعت ۱۱ بجه، لیواء دشمن در ولسوالی دلارام ابتدا هدف انفجار تاکتیکی و سپس مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . خبرمی افزاید که در انفجار اکثریت تعمیرقرارگاه تخریب گردیده است و درگیری مسلحانه که بمدت ۳ ساعت دوام کرد، ۲۵ تن عسکر جابجا کشته شده و ۱۲ تن دیگر بشمول معاون […]

دیشب حوالی ساعت ۱۱ بجه، لیواء دشمن در ولسوالی دلارام ابتدا هدف انفجار تاکتیکی و سپس مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

خبرمی افزاید که در انفجار اکثریت تعمیرقرارگاه تخریب گردیده است و درگیری مسلحانه که بمدت ۳ ساعت دوام کرد، ۲۵ تن عسکر جابجا کشته شده و ۱۲ تن دیگر بشمول معاون لیواء زنده دستگیر گردیده اند.

در این عملیات یک عراده موتر زرهی و یک عراده موتر رینجر حریق گردیده است و علاوه بر آن ۳ عراده موتر رینجر، یک عراده موتر زرهی ،یک پایه دهشکه، یک پایه هاوان وسط، یک میل سلاح m4، ۴ میل  پیکا، ۱۲ میل سلاح m16 و مقداری مرمی و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

در این درگیری به مجاهدین بحمدالله هیچ نوع زیانی نرسیده است .

۲۰۲۱/۷/۱۱