نیمروز : تفصیل سلاح و تجهیزات به دست آمده در فتح ولسوالی چخانسور

طبق خبرهای رسیده از ولایت نیمروز، با نصرت و یاری الله متعال دیشب تعمیرمرکز ولسوالی چخانسور، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام تاسیسات این ولسوالی بطور کامل فتح گردید. در مراکز مذکور ۱۶ تن عسکر جابجا کشته شده و ۶ تن دیگر زنده دستگیر شده اند. از نیروهای دشمن مقداری سلاح، مهمات و عراده جات نظامی […]

طبق خبرهای رسیده از ولایت نیمروز، با نصرت و یاری الله متعال دیشب تعمیرمرکز ولسوالی چخانسور، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام تاسیسات این ولسوالی بطور کامل فتح گردید.

در مراکز مذکور ۱۶ تن عسکر جابجا کشته شده و ۶ تن دیگر زنده دستگیر شده اند.

از نیروهای دشمن مقداری سلاح، مهمات و عراده جات نظامی به دست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است :

۴ عراده موتر ویگو

۱ عراده موترلوکسل

۱ عراده موتر سراچه

۲ عراده موتر رینجر

۶ عراده موترزرهی

۱ عراده موترکاماز

۵ میل پیکا

۱۹ میل کلاشنکوف

۱ پایه هاوان وسط

۱ پایه زیکویک

۶ قبضه راکت

۳ پایه دوربین

 و مقدار زیادی مهمات  

۲۰۲۱/۷/۹