نیمروز : تفصیل خبر فتح ولسوالی کنگ

دیشب مجاهدین قهرمان امارت اسلامی، در طی یک عملیات دقیق، ولسوالی کنگ این ولایت را بطور کامل فتح نموده اند. در این عملیات تعمیر ولسوالی، تعمیرقومندانی، کندک، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات ولسوالی به کنترل مجاهدین در آمده است و ۳۰ تن عسکر بشمول قومندان امنیۀ اجیر ( مطیع الله بارگزی ) جابجا کشته شده […]

دیشب مجاهدین قهرمان امارت اسلامی، در طی یک عملیات دقیق، ولسوالی کنگ این ولایت را بطور کامل فتح نموده اند.

در این عملیات تعمیر ولسوالی، تعمیرقومندانی، کندک، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات ولسوالی به کنترل مجاهدین در آمده است و ۳۰ تن عسکر بشمول قومندان امنیۀ اجیر ( مطیع الله بارگزی ) جابجا کشته شده و ۵۰ تن دیگر زنده به دست مجاهدین افتاده اند.

از نیروهای دشمن ۲۰ عراده موتر زرهی، یک عراده موترویگو، ۹۰ میل سلاح مختلف النوع و مقدار زیادی مهمات بهدست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۸/۵