نیمروز : تفصیل خبر دستگیری عساکر دشمن و سلاح و تجهیزات به دست آمده در چخانسور

از ولایت نیمروز خبر رسیده است حوالی دو روز قبل، نیروهای دشمن از طریق زمین و هوا خود را به ولسوالی چخانسور رسانده بودند که مجاهدین دیشب برای بار دوم ولسوالی مذکور را از دشمن گرفتند. خبرمی افزاید که در این عملیات تعمیرولسوالی، تعمیرقومندانی و تمام ملحقات آن فتح گردید و نیروهای دشمن پا بفرار […]

از ولایت نیمروز خبر رسیده است حوالی دو روز قبل، نیروهای دشمن از طریق زمین و هوا خود را به ولسوالی چخانسور رسانده بودند که مجاهدین دیشب برای بار دوم ولسوالی مذکور را از دشمن گرفتند.

خبرمی افزاید که در این عملیات تعمیرولسوالی، تعمیرقومندانی و تمام ملحقات آن فتح گردید و نیروهای دشمن پا بفرار گذاشتند و 27 تن از آنان زنده دستگیر گردیده و ده ها تن دیگر کشته شدند.

از نیروهای دشمن 20 عراده موترزرهی به دست مجاهدین افتاده است که 8 عراده متضرر و 12 عراده دیگر سالم می باشد.

همچنان از نیروهای دشمن 6 عراده رینجر، 7 میل سلاح m16، 12 میل پیکا، یک میل m4 ، یک پایه دوربین شب، یک میل دراگانوف، 10 قبضه راکت، 4 پایه دهشکه، 22 میل کلاشنکوف، 4 پایه هاوان چریکی و مقدار زیادی مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

در این عملیات 3 تن از مجاهدین نیز زخمی گردیده و 2 تن دیگر به مقام شهادت نایل شده اند. تقبلهم الله تعالی

2021/7/17