نیمروز : تفاصیل عساکر دستگیر شده و سلاح و تجهیزات به دست آمده در دلارام

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که تعمیرولسوالی دلارام، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات آن از سوی مجاهدین فتح گردیده است و نیروهای باقی ماندۀ دشمن به لیواء پناه برده اند و آنجا نیز در محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارند. در ولسوالی مذکور ۳۹ تن عسکر زنده دستگیر گردیده اند و مقداری تجهیزات، سلاح […]

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که تعمیرولسوالی دلارام، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات آن از سوی مجاهدین فتح گردیده است و نیروهای باقی ماندۀ دشمن به لیواء پناه برده اند و آنجا نیز در محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارند.

در ولسوالی مذکور ۳۹ تن عسکر زنده دستگیر گردیده اند و مقداری تجهیزات، سلاح و مهمات نیز به دست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است :

۳۳ میل سلاح m16

۱۶ میل پیکای امریکایی

۹ میل پیکای روسی

۳۸  میل کلاشنکوف

۱۸ قبضه راکت

۱ میل سلاح m4 امریکایی بهمراه دوربین  

۲ پایه دوربین شب

۱  میل دراگانوف

۶ پایه اگاهز چریکی

۲ قبضه تفنگچه

۱ پایه بمب افگن

۲  پایه هاوان کماندویی

۲  پایه هاوان وسط

۴  پایه دهشکه

۱ پایه توپ SPG9

۱۲  عراده موتر زرهی

۲ عراده موترکلان کاماز

۲  عراده آمبولانس

۲  عراده موترکرولا

و مقدار زیادی مهمات و تجهیزات دیگر

۲۰۲۱/۷/۸