نیمروز : اجیران داخلی یک فرد ملکی را بشهادت رسانده و یک تن دیگر را بازداشت کردند

از ولایت نیمروز اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۲ بجه ، اجیران داخلی در منطقۀ شهرک از مربوطات شهر زرنج ، بر یک موتر سایکل فیر گشودند . در این واقعه یک تن از مردم ملکی که بر موتر سایکل سوار بود جابجا بشهادت رسید و اجیران یک تن دیگر را بازداشت کرده […]

از ولایت نیمروز اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۲ بجه ، اجیران داخلی در منطقۀ شهرک از مربوطات شهر زرنج ، بر یک موتر سایکل فیر گشودند .

در این واقعه یک تن از مردم ملکی که بر موتر سایکل سوار بود جابجا بشهادت رسید و اجیران یک تن دیگر را بازداشت کرده و با خود برده اند .

۲۰۱۶/۳/۲۵