نیمروز : اجیران از ۳ پوستۀ شان در کنگ پا بفرار گذاشتند

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۸ بچه، در مربوطات ولسوالی کنگ، اجیران از ۳ پوسته ( پوستۀ شلغمی، پوستۀ گلدانی و پوستۀ مشکوشی ) از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین درآمده است . ۲۰۲۱/۷/۷

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۸ بچه، در مربوطات ولسوالی کنگ، اجیران از ۳ پوسته ( پوستۀ شلغمی، پوستۀ گلدانی و پوستۀ مشکوشی ) از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین درآمده است .

۲۰۲۱/۷/۷