نیمروز : اجیران از ۳ پوستۀ شان در چخانسور پا بفرار گذاشتند

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که صبح روز گذشته ساعت ۱۰ بجه، در مربوطات ولسوالی چخانسور، اجیران از ۳ پوستۀ شان بر سرک نیمروز از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. پس از فرار دشمن، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمده است. ۲۰۲۱/۷/۱۰

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که صبح روز گذشته ساعت ۱۰ بجه، در مربوطات ولسوالی چخانسور، اجیران از ۳ پوستۀ شان بر سرک نیمروز از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

پس از فرار دشمن، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمده است.

۲۰۲۱/۷/۱۰