نیمروز : اجیران از ۳ پوسته در دلارام پا بفرار گذاشتند

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۰ بجه، پوسته های لیواء امنیتی در مربوطات ولسوالی دلارام مورد حملۀ مسلحانۀ مجعاهدین قرار گرفته است . در این عملیات نیروهای متحمل تلفات گردیده و از ۳پوسته پا بفرار گذاشته اند. اکنون حلقه های محاصره بر دشمن بسیارتنگ شده است . ۲۰۲۱/۷/۱۳

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۰ بجه، پوسته های لیواء امنیتی در مربوطات ولسوالی دلارام مورد حملۀ مسلحانۀ مجعاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات نیروهای متحمل تلفات گردیده و از ۳پوسته پا بفرار گذاشته اند.

اکنون حلقه های محاصره بر دشمن بسیارتنگ شده است .

۲۰۲۱/۷/۱۳