نیمروز : اجیران از ۲ پوستۀ امنیتی لیواء در دلارام پا بفرار گذاشتند

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۱۰ بجه، نیروهای اجیر از ۲ پوستۀ لیواء در مربوطات ولسوالی دلارام، از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن از پوسته های مذکور، حلقه های محاصره بر لیواء تنگ تر گردیده است. ۲۰۲۱/۷/۸

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۱۰ بجه، نیروهای اجیر از ۲ پوستۀ لیواء در مربوطات ولسوالی دلارام، از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن از پوسته های مذکور، حلقه های محاصره بر لیواء تنگ تر گردیده است.

۲۰۲۱/۷/۸