نیمروز : اجیران از ۲ پوسته و یک قرارگاه شان در چهاربرجک پا بفرار گذاشتند

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که نیروهای دشمن از دو پوستۀ شان در منطقۀ نلکی ولسوالی چهاربرجک و یک قرارگاه شان در منطقۀ قلعه فتح این ولسوالی از ترس مجاهدین امارت اسلامی پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن از پوسته ها و قرارگاه مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است . […]

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که نیروهای دشمن از دو پوستۀ شان در منطقۀ نلکی ولسوالی چهاربرجک و یک قرارگاه شان در منطقۀ قلعه فتح این ولسوالی از ترس مجاهدین امارت اسلامی پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن از پوسته ها و قرارگاه مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است .

۲۰۲۱/۷/۱۲