نیمروز : اجیران از یک کندک شان در دلارام پا بفرار گذاشتند

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر حوالی ساعت 2 و نیم بجه، در مربوطات ولسوالی دلارام بر شاهراه هرات قندهار، اجیران از یک کندک شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار نهاده اند. با فرار دشمن از کندک مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است . 2020/11/22

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر حوالی ساعت 2 و نیم بجه، در مربوطات ولسوالی دلارام بر شاهراه هرات قندهار، اجیران از یک کندک شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار نهاده اند.

با فرار دشمن از کندک مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است .
2020/11/22