نیمروز : اجیران از مرکز مهم شان در خاشرود فرار کردند، مجاهدین داخل بازار شدند

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که دیشب اجیران از مرکز شان در غورغوری مشهور به سه منزله از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اندو مجاهدین وارد بازار ولسوالی شده اند. اکنون بازار ولسوالی در کنترل مجاهدین قرار دارد و تعمیر ولسوالی و تعمیر قومندانی در تحت محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارد. جزئیات بیشتر بعدا […]

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که دیشب اجیران از مرکز شان در غورغوری مشهور به سه منزله از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اندو مجاهدین وارد بازار ولسوالی شده اند.

اکنون بازار ولسوالی در کنترل مجاهدین قرار دارد و تعمیر ولسوالی و تعمیر قومندانی در تحت محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارد.

جزئیات بیشتر بعدا به نشر خواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۶/۱۱