نورستان: ۹ پوسته دیگر دشمن در کامدیش بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, ۹ پوسته دیگر دشمن علاوه از پوسته های کاوردیش در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان بدست مجاهدین امارت اسلامی افتاد. این پوسته ها از خوف حملات مجاهدین تخلیه گردید ومنطقه وسیعی تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت وشمار زیاد سلاح وتجهیزات ومهمات بدست مجاهدین افتاده است که تفصیلات آن بعدا منتشر میگردد.

بر اساس خبر, ۹ پوسته دیگر دشمن علاوه از پوسته های کاوردیش در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان بدست مجاهدین امارت اسلامی افتاد.
این پوسته ها از خوف حملات مجاهدین تخلیه گردید ومنطقه وسیعی تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت وشمار زیاد سلاح وتجهیزات ومهمات بدست مجاهدین افتاده است که تفصیلات آن بعدا منتشر میگردد.