نورستان: ۵ عسکر در ولسوالی مندول با مجاهدین پیوستند

بر اساس خبر، ۵ عسکر در مربوطات ولسوالی مندول ولایت نورستان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. عساکر متذکره دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته وامروز با مجاهدین پیوستند وسامی آنان قرار ذیل میباشد: ۱: شفیع ولدرجب، قریه  کوراج ۲محمدعلی ولد غلام علی قریه اریشوک ۳: […]

بر اساس خبر، ۵ عسکر در مربوطات ولسوالی مندول ولایت نورستان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

عساکر متذکره دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته وامروز با مجاهدین پیوستند وسامی آنان قرار ذیل میباشد:

۱: شفیع ولدرجب، قریه  کوراج

۲محمدعلی ولد غلام علی قریه اریشوک

۳: شیرعلی ولد عبدالغفور،قریه  انیش

۴: غلام قادر ولد غلام صدیق قریه کویش

۵: امان الله ولد محمد قریه کویش