نورستان: ۴ قریه در برگمتال از وجود دشمن تصفیه گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات تصفوی در ولسوالی برگمتال ولایت نورستان ۳ قریه را از لوث وجود دشمن پاکسازی کردند. این عملیات چندین روز است که در آن ولسوالی ادامه دارد.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات تصفوی در ولسوالی برگمتال ولایت نورستان ۳ قریه را از لوث وجود دشمن پاکسازی کردند.
این عملیات چندین روز است که در آن ولسوالی ادامه دارد.