نورستان: ۲ عسکر کشته و۲ تن زخمی ویک تن دیگر دستگیر گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر یک قومندان فراری دشمن در دره ارچنو ولسوالی واما ولایت نورستان حمله کردند. حمله چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران ۲ تن پولیس کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند ویک تن دیگر بنام سمیع لله فرزند جمعه مسلح دستگیر گردید.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر یک قومندان فراری دشمن در دره ارچنو ولسوالی واما ولایت نورستان حمله کردند.
حمله چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران ۲ تن پولیس کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند ویک تن دیگر بنام سمیع لله فرزند جمعه مسلح دستگیر گردید.