نورستان: یک پوسته دشمن در نورگرام بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, عساکردشمن یک پوسته مهم قومندانی امنیه ولسوالی نورگرام ولایت نورستان را که بنام پوسته تورغر یاد میگردید, تخلیه کردند. این پوسته دیروز تخلیه گردید وعساکردشمن فرار کردند. خبرمیگوید که قبل از تخلیه این پوسته, درجریان نبرد ۳ عسکرکشته شدند ومقادیر زیاد سلاح ومهمات بدست مجاهدین افتاد. ‏۲۰۲۱‏/۶‏/۲۸

بر اساس خبر, عساکردشمن یک پوسته مهم قومندانی امنیه ولسوالی نورگرام ولایت نورستان را که بنام پوسته تورغر یاد میگردید, تخلیه کردند.
این پوسته دیروز تخلیه گردید وعساکردشمن فرار کردند.
خبرمیگوید که قبل از تخلیه این پوسته, درجریان نبرد ۳ عسکرکشته شدند ومقادیر زیاد سلاح ومهمات بدست مجاهدین افتاد.
‏۲۰۲۱‏/۶‏/۲۸