نورستان: یک مرکز اربکی ها در کامدیش مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بریک مرکز ملیشه های اربکی درقریه کامدیش خاص ولسوالی کامدیش ولایت نورستان حمله کردند. حمله ساعت ۱۲ ظهر امرزوصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بریک مرکز ملیشه های اربکی درقریه کامدیش خاص ولسوالی کامدیش ولایت نورستان حمله کردند.

حمله ساعت ۱۲ ظهر امرزوصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.