نورستان: یک عسکر در وانت وایگل با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک عسکر بنام مهتاب در ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. عسکرمتذکره که در چک ولایت میدان وردگ عسکر بود, دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست […]

بر اساس خبر, یک عسکر بنام مهتاب در ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.
عسکرمتذکره که در چک ولایت میدان وردگ عسکر بود, دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.