نورستان: یک عسکر در برگمتال با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک عسکر اداره مزدور  بنام شاهدالله فرزند محب الله  در ولسوالی برگمتال ولایت نورستان  با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. اربکی متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد […]

بر اساس خبر، یک عسکر اداره مزدور  بنام شاهدالله فرزند محب الله  در ولسوالی برگمتال ولایت نورستان  با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

اربکی متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.