نورستان: نبرد بالای پوسته مهم گندلبوک در نورگرام ادامه دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر پوسته مهم کندلبوک ولسوالی نورگرام ولایت نورستان حمله کردند. حمله ساعت ۶ صبح امروز صورت گرفت وهنوز نبرد به شدت ادامه دارد که در نتیجه ان، یک تن پولیس کشته و۳ تن دیگرزخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر پوسته مهم کندلبوک ولسوالی نورگرام ولایت نورستان حمله کردند.

حمله ساعت ۶ صبح امروز صورت گرفت وهنوز نبرد به شدت ادامه دارد که در نتیجه ان، یک تن پولیس کشته و۳ تن دیگرزخمی شدند.