نورستان: مرکز ولسوالی برگمتال با تمام محلقات, 2 تولی وشمار زیاد پوسته ها بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ساعت 4 صبح امروز مرکز ولسوالی برگمتال ولایت نورستان را با قومندانی امنیه, 2 تولی سرحدی, ویک تولی اردو وپوسته های امنیتی آن فتح کردند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ساعت 4 صبح امروز مرکز ولسوالی برگمتال ولایت نورستان را با قومندانی امنیه, 2 تولی سرحدی, ویک تولی اردو وپوسته های امنیتی آن فتح کردند.