نورستان: دراثریک انفجار در کامدیش، حبیب یک قومندان اربکی کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات بهاری “عمری” قومندان شریر اربکی را (حبیب) درنزدیک قریه کامدیش خاص ولسوالی کامدیش ولایت نورستان طی یک انفجار به قتل رساندند. انفجار ساعت ۷ صبح امروز رخ داد وقومندان حبیب دران جابجا کشته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات بهاری “عمری” قومندان شریر اربکی را (حبیب) درنزدیک قریه کامدیش خاص ولسوالی کامدیش ولایت نورستان طی یک انفجار به قتل رساندند.

انفجار ساعت ۷ صبح امروز رخ داد وقومندان حبیب دران جابجا کشته شد.