نورستان: حملات بر پوسته وکندک مهم دفاعی در نورگرام ادامه دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر کندک وپوسته دفاعی ولسوالی نورگرام ولایت نورستان حمله کردند. حمله ساعت ۶ صبح امروز صورت گرفت که در اثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر کندک وپوسته دفاعی ولسوالی نورگرام ولایت نورستان حمله کردند.

حمله ساعت ۶ صبح امروز صورت گرفت که در اثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.