نورستان: با خانواده های نادار در دواب مساعدت صورت گرفت

بر اساس خبر, مسئولین کمیسیون موسیسات امارت اسلامی در منطقه دهن پیار ولسوالی دواب ولایت نورستان با مردم نادار وبی بضاعت مواد غذایی ا نمودند. این مواد شامل مواد اولیه بود که به خانواده های مستحق وبی بضاعت دیروز مساعدت صورت گرفت. ‏2021‏/4‏/27

بر اساس خبر, مسئولین کمیسیون موسیسات امارت اسلامی در منطقه دهن پیار ولسوالی دواب ولایت نورستان با مردم نادار وبی بضاعت مواد غذایی ا نمودند.
این مواد شامل مواد اولیه بود که به خانواده های مستحق وبی بضاعت دیروز مساعدت صورت گرفت.
‏2021‏/4‏/27