ننگرهار: ۷ عسکردر سرخرود کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر عساکردشمن درمنطقه فتح اباد وقل کرسو ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله ساعت ۶ عصر دیروزصورت گرفت که دراثران، ۴ عسکرکشته و۳ تن دیگر زخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر عساکردشمن درمنطقه فتح اباد وقل کرسو ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت ۶ عصر دیروزصورت گرفت که دراثران، ۴ عسکرکشته و۳ تن دیگر زخمی شدند.