ننگرهار: ۶ عسکرمزدور در سرخرود کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قوای دشمن  در منطقه کته پور وشمشپور ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار حمله کردند که دراثران ۶ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قوای دشمن  در منطقه کته پور وشمشپور ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار حمله کردند که دراثران ۶ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند.