ننگرهار: ۵ موضع دشمن در شینواری بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دیشب بر خط پل اشاوی دشمن در ولسوالی شینواری ولایت ننگرهار حمله کردند. که درنتیجه آن عساکردشمن فرار نمودند و۵ موضع مهم دشمن بدسد مجاهدین افتاد و۲ عسکرکشته ویک تن دیگر زخمی گردید وبقیه به فرار موفق شدند. خبرمیگوید که دراین نبرد, ۴ میل ایم شانزده, یک قبضه راکت, […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دیشب بر خط پل اشاوی دشمن در ولسوالی شینواری ولایت ننگرهار حمله کردند. که درنتیجه آن عساکردشمن فرار نمودند و۵ موضع مهم دشمن بدسد مجاهدین افتاد و۲ عسکرکشته ویک تن دیگر زخمی گردید وبقیه به فرار موفق شدند.
خبرمیگوید که دراین نبرد, ۴ میل ایم شانزده, یک قبضه راکت, یک میل کلاشینکوف ومقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین امده است.