ننگرهار: ۵ عسکراداره مزدور با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۵ عسکر اداره مزدور در چند ولسوالی ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. عساکرمتذکره هریک رفیع الله فرزند محمد ایوب باشنده قریه گرگری ولسوالی ده بالا, ودر ولسوالی روداد رحیم داد فرزند شهزاد اوعنایت الله فرزند حیاالله باشنده گان قریه برو ودر ولسوالی پچیراگام بعدالهادی فرزند عبدالغفار باشنده قریه پاس […]

بر اساس خبر, ۵ عسکر اداره مزدور در چند ولسوالی ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
عساکرمتذکره هریک رفیع الله فرزند محمد ایوب باشنده قریه گرگری ولسوالی ده بالا, ودر ولسوالی روداد رحیم داد فرزند شهزاد اوعنایت الله فرزند حیاالله باشنده گان قریه برو ودر ولسوالی پچیراگام بعدالهادی فرزند عبدالغفار باشنده قریه پاس صبر, ودر ولسوالی خوگیانی حضرت الله فرزند گل محمد باشنده خدرخیل بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.