ننگرهار: ۴ عسکر وپولیس در سرخرود با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۳ عسکر  وپولیس در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. پولیس متذکره هریک ضیاالحق فرزند عبدالتواب باشنده قریه فتح اباد که در قندز ایفای وظیفه مینمود وبختیار فرزند محمد جان باشنده چمتله  درهمین ولایت ایفای وظیفه مینمود وگل محمد فرزند تور باشنده چمتله  درولایت غزنی ایفای وظیفه مینمود […]

بر اساس خبر، ۳ عسکر  وپولیس در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

پولیس متذکره هریک ضیاالحق فرزند عبدالتواب باشنده قریه فتح اباد که در قندز ایفای وظیفه مینمود وبختیار فرزند محمد جان باشنده چمتله  درهمین ولایت ایفای وظیفه مینمود وگل محمد فرزند تور باشنده چمتله  درولایت غزنی ایفای وظیفه مینمود بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از آنان به خوبی استقبال کردند.

همچنان در ولسوالی حصارک یک تن پولیس بنام محمد یونس فرزند اول خان باشنده قریه غوگیزی نیز به مجاهدین پیوست.