ننگرهار: ۴ عسکر در بتی کوت کشته و۲ تن دیگرزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بالای عساکر مزدور درمنطقه فارم چهار ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله ساعت ۸ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، ۴ عسکرمزدورکشته و۲ تن دیگر زخمی شدند. ولله الحمد در نبرد به مجاهدین آسیبی نرسیده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بالای عساکر مزدور درمنطقه فارم چهار ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت ۸ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، ۴ عسکرمزدورکشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.

ولله الحمد در نبرد به مجاهدین آسیبی نرسیده است.