ننگرهار: ۴ عسکرمزدور در شیرزاد کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قرارگاه عساکر اداره مزدور  درمنطقه گندمک ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار حمله راکتی نمودند. حمله بوسیله هاوان صورت گرفت  و۳ عسکرمزدور کشته ویک تن دیگر مرگبار زخم برداشت.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قرارگاه عساکر اداره مزدور  درمنطقه گندمک ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار حمله راکتی نمودند.

حمله بوسیله هاوان صورت گرفت  و۳ عسکرمزدور کشته ویک تن دیگر مرگبار زخم برداشت.