ننگرهار: ۳ پوسته دشمن در سپین غر بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته های اربکی ها درمنطقه وچ کوت ولسوالی سپین غر ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت که درنتیجه آن پوسته های شیخان, نرگوسی وگوپور کاملا فتح واربکی ها فرار کردند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته های اربکی ها درمنطقه وچ کوت ولسوالی سپین غر ولایت ننگرهار حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت که درنتیجه آن پوسته های شیخان, نرگوسی وگوپور کاملا فتح واربکی ها فرار کردند.